ZASTUPOVANIE z dôvodu dlhodobej práce neschopnosti!

Predpokladaná dĺžka PN 6 týždňov. Prosim sledujte webovú stránku. ĎAKUJEME

Bolestivé prípady budú ošetrené:

Denne počas ordinačnych hodín: MUDr. Vitalii Buhyna – Krížna 11, Turany


08:00 hod. – 10:00 hod.

Poliklinika I., MEDAM s.r.o.

Škultétyho 470/7, Martin 036 01

15:30 hod. – 19:00 hod.

Zubno – lekárska pohotovosť
Poliklinika I., MEDAM s.r.o.

Škultétyho 470/7, Martin 036 01

 

 

DELIZA

043/4287021
0948 017 287

Mudroňova 10, Martin 036 01

Ordinačné hodiny:
Pondelok-Piatok: 07.30 - 13.30 hod.

delizaturany@gmail.com
WWW.DELIZA.SK

 

Deliza - zubná ambulancia pre autistické deti

Ako jediní v Martine a okolí ošetrujeme
A U T I S T I C K É   D E T I

Bližšie informácie podávame telefonicky alebo mailom